Wie zijn We ?

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hebben Open Vld & Sp.a Evergem elkaar gevonden voor een innovatief project dat Evergemnaren wil verenigen.

Het is een gemeenschappelijk project van socialisten en liberalen voor 12 jaar aangevuld met onafhankelijken.
Zowel Sp.a als Open Vld behouden hun eigen identiteit en zijn volledig gelijkwaardige partners op alle vlakken.

We gaan verenigd naar de verkiezingen. Eendracht maakt macht. Onze partnerschapsovereenkomst is terug te brengen tot 4 kernwaarden: Positivisme, transparantie, participatie en innovatie.

We leven immers in een snel veranderende wereld, vol nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Tegenover die uitdagingen willen wij gezamenlijk nieuwe oplossingen aanreiken, die voor meer bescherming en meer gelijkheid zorgen. Nieuwe oplossingen die mensen en ondernemers het vertrouwen en de zekerheid bieden die ze nodig hebben om goed te leven, hun eigen geluk na te streven en hun kinderen een mooie toekomst te bieden, alsook om een goed ondernemerschap te kunnen ontplooien.

Wat houdt het project in?

Het is een lokaal, innovatief project tussen rood (15) en blauw (15), aangevuld met 3 onafhankelijken. We willen ook de Evergemnaar die zijn gading niet vindt bij de traditionele partijen, of die zich liever niet verbindt aan een traditionele partij, een stem en een kans geven op onze lijst. We vullen mekaar perfect aan. Vrijheid & gelijkheid, Open Vld zorgt voor de werkgevers en zelfstandigen, SP.a voor de werknemers. Dit is geen samenwerking tegen een andere partij. Dit is een samenwerking voor de andere partijen. Het is een positief project en geen project tegen een mogelijke partner, het is een werkelijke partnerschapsovereenkomst. Het is daarenboven een project voor 12 jaar en het is de bedoeling dat we een gezamenlijke fractie gaan vormen in de gemeenteraad.


Waarom niet met Groen?

Er zijn sinds 1 jaar verschillende contacten geweest met groen. Idealiter hadden wij graag de democratische partijen uit de oppositie verenigd. We zijn ervan overtuigd dat ons gezamenlijk project ook een project is waar Groen zich in zou thuis voelen. Het ledencongres van groen heeft echter beslist liever apart naar de verkiezingen te trekken. Groen is een merk, zij waren bang dat hun merk te veel zijn waarde zou verliezen binnen een lokaal project. Wij hebben wel nog steeds goede contacten met Groen en blijven op een positieve manier samen werken.

Waarom dergelijke samenwerking?

Onze reden zijn divers: het is een pragmatische samenwerking, maar ook emotioneel zien wij heel wat voordelen. Er zijn al langer goede contacten tussen onze beide partijen, ook op persoonlijk vlak. Daarnaast is de versnippering binnen de oppositie te groot. 9 van de 31 zetels, verdeeld over 4 partijen die elk rond de 10% halen. Aangezien we eigenlijk gelijkwaardige partijen zijn qua stemmenaantal zien we er de zin niet van in mekaar te beconcurreren en mekaar stemmen af te snoepen. We konden ook apart opkomen en een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om ons samen aan te bieden aan de winnaar, maar door samen op de lijst te staan is het veel duidelijker voor de kiezer én voor de andere partijen. Door onze samenwerking maken we de verkiezingen in Evergem terug wat spannender. Zonder onze samenwerking weten we al welk bestuur we de komende 12 jaar zullen hebben. Maar onze samenwerking is vooral gegroeid uit een visie die we hebben voor Evergem. Samen zijn we sterker, samen worden we beter gehoord. Bovendien hadden wij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 reeds een samenwerkingsakkoord gesloten (groen was ook betrokken). We hadden toen al een aantal afspraken gemaakt die steeds zijn nagekomen. Dit is eigenlijk een intensifiëring van wat al langer aan de gang was.


SP.a en Open Vld samen, kan dit wel op inhoudelijk vlak?

Er zijn sinds 1 jaar verschillende contacten geweest met groen. Idealiter hadden wij graag de democratische partijen uit de oppositie verenigd. We zijn ervan overtuigd dat ons gezamenlijk project ook een project is waar Groen zich in zou thuis voelen. Het ledencongres van groen heeft echter beslist liever apart naar de verkiezingen te trekken. Groen is een merk, zij waren bang dat hun merk te veel zijn waarde zou verliezen binnen een lokaal project. Wij hebben wel nog steeds goede contacten met Groen en blijven op een positieve manier samen werken.

Sp.a en Open Vld: een rare combinatie?

Is een opmerking die we de laatste tijd wel vaker horen. Iemand vroeg op 1 mei aan de liberalen of ze nu niet moeten meelopen met de 1 mei stoet?
Het heeft vooral te maken met de tijdsgeest. Kartels zijn aan een teruggang bezig. Meer en meer partijen gaan lokaal uit van hun eigen sterkte. En ondanks enkele succesvolle voorbeelden in onze nabije omgeving zijn we de enige nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen blauw en rood in Vlaanderen. We varen tegen de stroom in. Dat maakt ons uniek, maar het is een partnerschapsovereenkomst. We blijven wel liberalen en socialisten die samen werken. Als in Gent, na de gemeenteraadsverkiezingen Open VLD en sp.a terug samen de meerderheid gaan vormen zal niemand daar raar van opkijken. Momenteel leggen we de laatste hand aan ons verkiezingsprogramma. Dat is een programma op maat van Evergem. En we slagen erin om een programma op te maken waarin iedereen zijn gading voelt.
We kunnen de samenwerking omschrijven als: we mogen niemand betuttelen, niemand constant het handje willen vasthouden (liberalen) maar we mogen ook niemand achterlaten. En als iemand een sterke hand of een duw in de rug nodig heeft moeten we die kunnen en willen geven (socialisten). Socialisten geloven in gelijkheid als basisprincipe, liberalen in vrijheid. Gelijkheid door vrijheid of vrijheid door gelijkheid, het is maar hoe je het bekijkt. Beide ideologieën zijn zeker te verzoenen maar op lokaal vlak is daar zelfs geen discussie over.
Onze motivatie om een bepaald punt op de agenda te plaatsen is misschien verschillend, maar het eindpunt is hetzelfde. We geloven echt dat we “samen sterker” zijn.
Wat met de naam? Waarom #sterk!

Gezien we ons echt in de markt willen zetten als een lokaal project hebben we gekozen voor een nieuwe naam. Na een aantal brainstormsessies zijn we geëindigd bij een shortlist van 4 namen. Deze 4 namen hebben we via een poll op Facebook voorgelegd aan de kiezers. Deze actie past volledig in onze strategie van transparantie, participatie en innovatie. Vanaf het begin was het al duidelijk dat sterk zou winnen.
We hebben samen gewerkt met een professioneel bureau dat, op basis van onze input, een nieuw logo heeft gemaakt. Dit stelden we voor op 25 maart aan het grote publiek.
Wat betreft het logo: de hashtag bestaat eigenlijk uit 2 plusjes in rood en blauw. Zo is duidelijk dat #sterk! een positief partnerschap is tussen liberalen en socialisten. Het woord #sterk! is opgemaakt uit de kleuren van de regenboog om duidelijk te maken dat we geloven in diversiteit en pluralisme, kortom dat iedereen welkom is bij ons. Het uitroepingsteken en de streep dienen om dit te benadrukken. Communicatief is het woord #sterk! heel goed gekozen. We versterken er onze boodschap mee.

Zijn jullie bang om kiezers te verliezen?

Uiteraard zijn wij een beetje bang. Dit is voor ons een sprong in het duister. Open VLD heeft geen kartelervaring, SP.a heeft dit wel. Maar de sfeer is goed. Iedereen is enthousiast, enkele uitzonderingen niet te na gelaten. Als kleine fractie, kleine partij is het leuk om weer deel uit te maken van een groter geheel. Dat geeft vaart aan onze ideeën en onze mensen.
We beseffen ook dat er blauwe en rode kiezers zullen zijn die niet geloven in dergelijke samenwerking. Daarnaast zijn er ook paarse kiezers. En er zijn de kiezers die op zoek zijn naar een alternatief. Bovendien wordt er op lokaal vlak anders gestemd. Het belang van de individuele kandidaat is veel groter. Men stemt meer op personen, minder op een ideologie of een programma. De kiezers die elk programma uitpluizen zijn schaars geworden. Wij willen ons bovendien ook richten tot de kiezer die niet geboren en getogen is in Evergem. De kiezer die vanuit Gent de rust opzoekt in Evergem.Wat met de lijstvorming, wie zal de lijst trekken?

Open VLD en SP.a zijn gelijkwaardige partners. We spreken niet van een kartel maar van een partnerschapsovereenkomst. We zullen dus spreken van een duo lijsttrekkerschap, maar één van ons moet ook op 1 staan. We hebben hier de getallen laten spreken. Johan en Vicky waren in 2012 de lijsttrekkers van respectievelijk Sp.a en Open Vld, maar Johan haalde bij Sp.a meer voorkeursstemmen en een zetel meer dan Vicky en Open Vld. We kozen er daarom voor om Johan op 1 te plaatsen en Vicky op 2