PROGRAMMA

Innovatie

VOOR EEN INNOVATIEVE GEMEENTE

 • Connector.

  #sterk! in Innovatie

  We zetten in op een slim durp, Evergem als smart village.

 • Connector.

  #sterk! in Verkeer en Mobiliteit

  voor meer veiligheid voor onze fietsers, wegen die ingericht zijn aan de snelheid die werkelijk wordt beoogd, degelijke fietspaden voor onze jeugd.

 • Connector.

  #sterk! in onderwijs

  door verder te investeren in ons gemeentelijk net en door het verstevigen van samenwerkingsverbanden.

 • Connector.

  #sterk! in creativiteit

  We laten iedereen meedenken. We moedigen nieuwe initiatieven aan en vormen een portaal voor creatieve ideeën. We fleuren onze elektriciteitskasten op.


Voor een Positieve Gemeente !

 • Connector.

  #sterk! in Sport

  Een nieuw en groter zwembad. Een plaats voor elke Evergemse sportvereniging, hoe klein ook. Daarvoor putten we eerst de bestaande accomodaties uit.

 • Connector.

  #sterk! in Toerisme

  Een lekker durp. Evergem als aantrekkelijke gemeente in de rand van Gent en het Meetjesland. We moeten zorgen voor aangenaam haventoerisme en een mooie fietsgemeente.

 • Connector.

  #sterk! in Mensen

  Geloven dat mensen zelf hun leven vorm kunnen geven maar we laten niemand achter. Solidariteit en inclusie blijven belangrijk voor zij die het niet alleen kunnen.

 • Connector.

  #sterk! in Zorg

  voor iedereen, zowel jong als oud. Door het ondersteunen van vrijwilligers. Door het voorzien van steunwoningen voor mensen die het plots moeilijk hebben.

 • Connector.

  #sterk! in seniorenbeleid

  Het OCMW zorgt als openbaar bestuur voor betaalbare en kwaliteitsvolle dienstverlening en zorg op maat van ouderen. We schaffen de onderhoudsplicht af.

 • Connector.

  #sterk! in jeugd

  Het OCMW zorgt als openbaar bestuur voor betaalbare en kwaliteitsvolle dienstverlening en zorg op maat van ouderen. We schaffen de onderhoudsplicht af.


Kettlebells
 • Connector.

  #sterk! in Kinderopvang

  Investeren in ontmoetingsplaatsen voor onze niet georganiseerd jeugd. Bij voorkeur heeft onze jeugd in elke deelgemeente een chillbox.

 • Connector.

  #sterk! in Armoedebestrijding

  We ondersteunen initiatieven die mensen in armoede helpen zoals maaltijdbedeling, speelgoed en kledij voor kansarme gezinnen, met aandacht voor de privacy en waardigheid.

 • Connector.

  #sterk! in vieren en rouwen

  Naast het geboortebos zorgen we ervoor dat afscheid nemen en rouwen in alle sereniteit kan. We richten een sterretjesweide in.

 • Connector.

  #sterk! in Recreatie

  We trekken privé-initiatieven aan. We bekijken hoe we het havengebied ook kunnen ontwikkelen op vlak van recreatie. We onderzoeken de aankoop van speeldozen.

 • Connector.

  #sterk! in de haven

  De haven zorgt voor werkgelegenheid en kan een toeristische aantrekkingspool worden. Onze vertegenwoordigers moeten hier veel meer uit halen.Innovatie
 • Connector.

  #sterk! in gezinsdiversiteit.

  We hebben aandacht voor de minder klassieke gezinsvormen en zorgen dat ons beleid niet langer uitsluitend gestoeld is op het beeld van een traditioneel gezin.

 • Connector.

  #sterk! in Vrijheid en gelijkheid

  want vrijheid creëert kansen. We gaan voor een sterke, innovatieve en open gemeente met een ondersteunende en open dienstverlening.

 • Connector.

  #sterk! in Kansen Geven.

  Wij veroordelen zeer sterk racisme en discriminatie. Deze mensen verdienen een kans om hier een leven op te bouwen.

 • Connector.

  #sterk! in Communicatie en participatie

  We betrekken onze burgers op regelmatige basis. Daartoe richten we wijkraden op.


VOOR EEN PARTICIPATIEVE GEMEENTE

 • Connector.

  #sterk! in Samenleven

  Kennis = verdraagzaamheid. We zetten in op sterke buurten, waar mensen elkaar helpen. We ondersteunen daartoe kleine kermissen, wijk – en buurtinitiatieven.

 • Connector.

  #sterk! in Cultuur en verbinden

  Evergem moet een #sterk! merk worden. Meer aandacht en steun voor gemeenschapsvormende projecten. We bieden podia aan onze lokale culturele initiatieven.

 • Connector.

  #sterk! in kernen

  We geven onze kernen terug aan onze inwoners door onze 9 dorpskernen te versterken en ze terug aantrekkelijk te maken.

 • Connector.

  #sterk! in Wonen

  Aandacht voor aangepaste en betaalbare woonvormen voor alleenstaanden en éénoudergezinnen.

 • Connector.

  #sterk! in Milieu en duurzaamheid

  We schaffen de algemene milieubelasting af.

 • Connector.

  #sterk! in Groen

  Onze gemeente moet ook zelf meer investeren in het groener maken van onze dorpen.

 • Connector.

  Een #sterk! parkeerbeleid

  We ontwikkelen een globale visie met aandacht voor shop en go zones en het zorgparkeren.

 • Connector.

  #sterk! in Bereikbaarheid

  onze zelfstandigen moeten goed bereikbaar zijn. Een degelijke bewegwijzering is daarbij een must.


VOOR EEN TRANSPARANTE GEMEENTE !

 • Connector.

  #sterk! in Veiligheid

  Wij geloven in preventie, niet in repressie. Wij nemen niet de gemakkelijke weg van verdelen en veroordelen. Niemand wil leven in een harde en kille samenleving.

 • Connector.

  #sterk! in Dierenwelzijn

  Dierenmishandeling en dierenverwaarlozing worden opgenomen in het politiereglement als inbreuken die het voorwerp zijn van een GAS-boete.

 • Connector.

  #sterk! in Ondernemen

  Het ondernemingsloket moet sterker worden uitgebouwd en moet een apart, sterk loket worden. Er wordt hiervoor samengewerkt met zelfstandigenorganisaties actief in Evergem.

 • Connector.

  #sterk! in Financiën

  Afschaffen forfaitaire belastingen. De voorkeur wordt gegeven aan retributies i.p.v. forfaitaire belastingen.


Kettlebells
 • Connector.

  #sterk! voor de Toekomst

  Maatregelen moeten logisch zijn en mogen niet haaks staan op eerder genomen beslissingen.

 • Connector.

  #sterk! in Armoedebestrijding

  #sterk! is klaar voor de toekomst. Wij hebben geen korte termijn visie.