Tom De Clercq


Tijd dat de burger opnieuw meer inspraak heeft…
De veiligheid in onze gemeente moet beter.
Tot slot moeten speelpleinen en buurtpleinen worden afgestemd op de buurt in samenspraak met de bewoners.

Deel Deze Kandidaat